Crivelli

Crivelli je osnovan 70-ih godina, kada je Bruno Crivelli odlučio da iskoristi svoje ogromno iskustvo i zanatstvo kako bi formirao ono što je danas poznato kao Crivelli.

Kvalitetna izrada, dragocenost kamenja i finih metala zajedno i originalni dizajn su ono što čini Crivelli nakit posebnim. Strogi kriterijumi, kako u izboru materiala, tako i u samoj izradi, se kontinuirano nagrađuju uspehom. Danas je Crivelli jedna od najcenjenijih kompanija iz sveta nakita kako na italijanskoj, tako i na međunarodnoj sceni.