Uslovi korišćenja i kupovine

Na osnovu odredbe čl.12 i čl.26. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 88/2021) privredno drustvo Avensa d.o.o. Beograd – Novi Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta kazimirowa.rs

Obaveštava

– da se prodaja robe putem internet sajta www.kazimirowa.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva AVENSA d.o.o. Beograd – Novi Beograd, Omladinskih brigada 86/10/10.1, Beograd, Srbija, mat.br. 21531782, PIB: 111740111, šifra delatnosti 4646, tel: 063/1020418, www.kazimirowa.rs, adresa za izjavljivanje reklamacije je: estore@kazimirowa.rs

–  da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.kazimirowa.rs

– da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 88/2021) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.kazimirowa.rs smatra prodajom na daljinu.

– da roba koja se prodaje putem internet sajta www.kazimirowa.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;

– da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

– da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;

– da je usluga isporuke robe besplatna za sve porudžbine.

– kupljenu robu isporučujemo u roku od 5 radnih dana putem kurirske službe Daily Express, na način kako je to definisano ovde.

– da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.kazimirowa.rs – da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.kazimirowa.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;

– da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

– da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da dimenzija nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana za drugu veličinu, na način kako je to definisano ovde;

– da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde;

– da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde;